LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI

Giải thưởng Sao Khuê 2022 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

  • Bước 1: Phát động chương trình & Nhận hồ sơ (10/01/2022– 13/3/2022) các Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình, truy cập http://dangky.giaithuongsaokhue.vn để làm hồ sơ đăng ký trực tuyến
  • Bước 2: Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ (14 – 15/03/2022)
  • Bước 3: Thuyết trình (19 – 20/3/2022) Doanh nghiệp thuyết trình trực tiếp về sản phẩm/dịch vụ/ giải pháp đề cử Sao khuê của đơn vị mình; Ban Tổ chức có thể khảo sát thêm một số khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị tham gia Giải thưởng Sao Khuê 2022
  • Bước 4: Bình chọn Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng (26/3/2022)
  • Bước 5: Tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng (23/4/2022)
  • Bước 6: Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê (Suốt năm 2022).