LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI

Giải thưởng Sao Khuê 2023 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

  • Bước 1: Phát động chương trình và nhận hồ sơ đăng ký (11/01/2023 – 13/3/2023) các Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình, truy cập http://dangky.giaithuongsaokhue.vn để tạo tài khoản và điền hồ sơ đăng ký trực tuyến.
  • Bước 2: Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ (14/03/2023).
  • Bước 3: Thuyết trình (18-19/03/2023) Doanh nghiệp thuyết trình trực tiếp/trực tuyến về sản phẩm/dịch vụ/ giải pháp đề cử Sao khuê của đơn vị mình; Ban Tổ chức có thể khảo sát thêm một số khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị tham gia Giải thưởng Sao Khuê 2023.
  • Bước 4: Bình chọn Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng (25/03/2023).
  • Bước 5: Tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng (28/04/2023).
  • Bước 6: Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê (Suốt năm 2023).