LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI

Giải thưởng Sao Khuê 2024 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

– Bước 1: Phát động chương trình và nhận hồ sơ đăng ký (09/01/2024 – 01/03/2024) các Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình, truy cập https://dangky.giaithuongsaokhue.vn/ để tạo tài khoản và điền hồ sơ đăng ký trực tuyến.
– Bước 2: Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ (05-06/03/2024)
– Bước 3: Thuyết trình (16,17/03/2024) Doanh nghiệp thuyết trình trực tiếp/trực tuyến về sản phẩm/dịch vụ/giải pháp đề cử Sao Khuê 2024
– Bước 4: Bình chọn Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng (18/03/2024)
– Bước 5: Tổ chức Lễ Vinh danh và Trao Giải thưởng (13/04/2024)
– Bước 6: Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024 (Suốt năm 2024)

ĐĂNG KÝ THAM GIA