QUY CHẾ

QUY CHẾ

BÌNH CHỌN VÀ CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ

(Sửa đổi, bổ sung và ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/VINASA ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam)

 

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng Sao Khuê:

Giải thưởng “Sao Khuê” là Giải thưởng cao quý được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) xét công nhận cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhất của ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam. Chương trình bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê do VINASA chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ hàng năm.

Điều 2. Mục đích của chương trình bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê:

 1. Đánh giá, bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam về chất lượng, hiệu quả kinh tế – xã hội và khả năng cạnh tranh trong nước, quốc tế.
 2. Hưởng ứng chiến lược Make in Vietnam của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xây dựng uy tín sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ tiếp thị các sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT tại thị trường trong và ngoài nước.
 3. Hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu và đưa các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm tốt của Việt Nam đến với người dùng Việt Nam.
 4. Định hướng phát triển thị trường, xu hướng tiêu dùng của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam; thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp phần mềm mở rộng thị trường.
 5. Thúc đẩy ứng dụng CNTT tạo phương thức phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành kinh tế, trong các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số.
 6. Tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giúp nắm bắt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 7. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT với các đơn vị trong và ngoài ngành.

Điều 3. Cơ quan Thường trực và Điều hành Chương trình bình chọn và Công nhận Giải thưởng Sao Khuê:

 1. Cơ quan thường trực Chương trình là Văn phòng VINASA.
 2. Cơ quan điều hành Chương trình là Ban tổ chức Chương trình do VINASA thành lập.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁC QUYỀN LỢI KÈM THEO

Điều 4. Đối tượng tham gia bình chọn:

Đối tượng tham gia Chương trình Bình chọn và Công nhận Giải thưởng Sao Khuê là các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp, tổ chức trong ngành phần mềm và dịch vụ CNTT có đăng ký hoạt động và/hoặc thành lập tại Việt Nam, đã được thương mại hóa hoặc triển khai ứng dụng trong thực tế. Các đối tượng bình chọn được xếp theo 6 nhóm gồm:

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp số: Danh mục, số lượng lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành được bình chọn hàng năm do Ban tổ chức Chương trình quyết định tùy theo tình hình thực tế.

Nhóm 2: Các nền tảng chuyển đổi số: cho mọi lĩnh vực.

Nhóm 3: Các giải pháp công nghệ tiên phong: cho mọi lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, Cloud, BlockChain, 5G, Robotics, Metaverse, VR, AR, XR, Web 3.0,…

Nhóm 4: Các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, được thương mại hóa chưa quá 3 năm.

Nhóm 5: Các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu và hoặc đã có người sử dụng.

Nhóm 6: Các dịch vụ CNTT: Danh mục, số lượng lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành được bình chọn hàng năm do Ban tổ chức Chương trình quyết định tùy theo tình hình thực tế.

Điều 5. Giải thưởng và hình thức công nhận Giải thưởng:

1. Giải thưởng:

a) “Giải thưởng Sao Khuê” (*) dành cho các đối tượng:

 • Đối với sản phẩm, giải pháp phần mềm: có chất lượng tốt, sáng tạo, tiện ích, dễ sử dụng, hiệu quả ứng dụng tốt, có công nghệ tiên tiến, có tác động/ảnh hưởng xã hội lớn, hỗ trợ cộng đồng hoặc đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, dịch vụ sau bán hàng tốt, phản hồi tích cực từ khách hàng.
 • Đối với Dịch vụ: có chất lượng tốt, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có năng lực cao trong việc thực hiện và kiểm soát, duy trì chất lượng dịch vụ; mức độ hài lòng của khách hàng cao; nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế xã hội mà dịch vụ mang lại lớn.

b) “Giải thưởng Sao Khuê” (*) – xếp hạng 5 sao: dành cho các sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt “Giải thưởng Sao Khuê (*)” tại từng lĩnh vực/nhóm về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá…

c) “Giải thưởng TOP 10 Sao Khuê (*)”: dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt Giải thưởng Sao Khuê về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá…

Dấu (*) trong tên gọi của Giải thưởng là NĂM tổ chức Chương trình bình chọn.

2. Hình thức công nhận:

a) Giấy chứng nhận Giải thưởng Sao Khuê (*)/ Giấy chứng nhận Giải thưởng Sao Khuê (*)– Xếp hạng 5 sao/ Giấy chứng nhận TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê (*)

Dấu (*) trong tên gọi của Giải thưởng là NĂM tổ chức Chương trình bình chọn.

b) Cúp Sao Khuê

Điều 6. Quyền lợi dành cho đối tượng được công nhận Giải thưởng Sao Khuê:

  1. Được nhận Cúp Sao Khuê và Giấy chứng nhận Giải thưởng trong buổi Lễ Công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê.
  2. Được quyền khai thác thương mại biểu trưng Sao Khuê đi cùng sản phẩm, dịch vụ (SP, DV) được công nhận Giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
  3. Được quyền mang logo Sao Khuê trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
  4. Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao Khuê. Đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê, với các hoạt động liên tục trong năm gồm:
  • Được tổ chức ghi hình, phỏng vấn cho phóng sự giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ Sao Khuê và được phát trên sóng truyền hình.
  • Được giới thiệu trên chuyên mục “Sao Khuê toả sáng” của trang giaithuongsaokhue.vn.
  • Được giới thiệu trên kênh Youtube của VINASA tại https://www.youtube.com/@VINASA2002
  • Được giới thiệu trên website VINASA tại địa chỉ: vinasa.org.vn.
  • Được giới thiệu, quảng bá hình ảnh trên tạp chí điện tử Nhịp Sống Số http://www.nss.vn,
  • Được giới thiệu trên trang web chính thức của Chương trình: giaithuongsaokhue.vn
  • Được giới thiệu miễn phí và gắn logo Giải thưởng Sao Khuê trên trang Danh bạ CNTT Việt Nam: danhbaict.vn, cổng thông tin giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT trong 1 năm.
  • Được ưu đãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký dịch vụ kết nối hợp tác giao thương trên trang www.onlinematching.biz.
  • Giới thiệu trên các báo bảo trợ truyền thông của chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
   1. Được VINASA gửi thư giới thiệu đến trên 5000 cơ quan, sở, bộ, ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổng công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam.
   2. Được VINASA hỗ trợ gửi thư giới thiệu trực tiếp đến tập khách hàng tiềm năng của chính đơn vị có sản phẩm/dịch vụ/giải pháp đạt Giải thưởng Sao Khuê.
   3. Được ưu tiên, ưu đãi đặc biệt khi tham gia phát biểu, triển lãm, kết nối hợp tác giao thương tại các sự kiện lớn của ngành do VINASA tổ chức suốt trong năm.
   4. Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê sẽ được ưu tiên giảm giá khi tham gia các chương trình, sự kiện của VINASA trong suốt năm: phát biểu, triển lãm, kết nối cung cầu (trực tiếp và trực tuyến).
   5. Các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê sẽ được tham gia phát biểu, kết nối hợp tác trong chuỗi các Hội thảo chuyên đề (gồm cả sự kiện trực tiếp và trực tuyến) giới thiệu các giải pháp Sao Khuê đến đối tác tiềm năng với chi phí đặc biệt ưu đãi.
   6. Các sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng Sao Khuê nếu có nguyện vọng sẽ được VINASA ưu tiên xem xét đề cử tham gia Giải thưởng APICTA 2023. Thông tin về Giải  thưởng APICTA xem tại: http://www.apicta.org/-awards/apictaawards

Chương III

QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN

Điều 7. Quy trình bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê:

1. Quy trình đánh giá, bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê gồm 03 bước cơ bản như sau:

a) Đăng ký tham gia chương trình: Các doanh nghiệp, tổ chức có các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT đăng ký tham gia chương trình trong thời hạn quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

b) Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ

          Căn cứ vào tiêu chí của chương trình, Ban tổ chức tiến hành đánh giá, sơ loại hồ sơ và chọn ra các sản phẩm/giải pháp/dịch vụ đủ điều kiện vào vòng thuyết trình.

c) Thuyết trình, bảo vệ sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trước hội đồng giám khảo:

Các doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tham gia chương trình sẽ thuyết trình trước các hội đồng giám khảo. Các hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Chương trình thành lập gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, các chuyên gia cao cấp trong ngành, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Mỗi hội đồng đánh giá gồm 4-5 thành viên.

Các hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ vào vòng thuyết trình theo các tiêu chí chấm điểm của Chương trình và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.

d) Bình chọn Chung tuyển

Tại Hội nghị Bình chọn Chung tuyển toàn quốc Sao Khuê, căn cứ vào kết quả đánh giá của các Hội đồng giám khảo, hồ sơ đăng ký và/hoặc công tác tiếp xúc khách hàng (nếu có), căn cứ Tiêu chí bình chọn, Hội đồng Bình chọn Chung tuyển thống nhất chọn ra các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT đạt tiêu chuẩn và xuất sắc nhất để công nhận “Giải thưởng Sao Khuê”, “Giải thưởng Sao Khuê – xếp hạng 5 sao”, “TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê”

Điều 8. Tiêu chí bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê:

 1. Các sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình được đánh giá, bình chọn theo cách thức chấm điểm với từng nhóm tiêu chí: Tính độc đáo, sáng tạo; tính hiệu quả; tiềm năng thị trường; tính năng đáp ứng nhu cầu người dùng; công nghệ, chất lượng sản phẩm; doanh thu và thị trường; dịch vụ khách hàng; uy tín thương hiệu và năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ; bên cạnh đó còn xem xét đánh giá ở sự hoàn thiện của hồ sơ cùng năng lực trình bày của Doanh nghiệp.
 2. Các tiêu chí bình chọn cụ thể do Ban tổ chức Chương trình quy định hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, định hướng phát triển của ngành cũng như nhu cầu của xã hội.
 3. Các đối tượng được công nhận Giải thưởng là các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí bình chọn của Chương trình và được Hội đồng bình chọn chung tuyển công nhận.

Chương IV

KINH PHÍ

Điều 9. Kinh phí tổ chức Chương trình bình chọn và các hoạt động chung:

 1. Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai bình chọn, đánh giá, tổ chức Lễ Công bố và Trao Giải thưởng, tổ chức Chương trình truyền thông Sao Khuê để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ Sao Khuê suốt trong năm sau khi được công nhận Giải thưởng.
 2. Các doanh nghiệp, tổ chức miễn phí khi đăng ký tham gia chương trình bình chọn. Toàn bộ kinh phí tổ chức bình chọn do VINASA cân đối từ ngân sách hoạt động và huy động tài trợ.
 3. Những doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê có trách nhiệm đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động chung phục vụ mục đích quảng bá, truyền thông, tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ được nhận Giải thưởng. Mức đóng góp cụ thể do VINASA qui định hàng năm căn cứ theo quy mô doanh thu của sản phẩm, dịch vụ được công nhận Giải thưởng Sao Khuê.

                                                                                                                  

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành:

 1. Văn phòng VINASA, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình Bình chọn và Công nhận Giải thưởng Sao Khuê có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức Chương trình theo đúng các quy định của Quy chế này. Doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ tham gia Chương trình, nếu vi phạm Quy chế này cũng như các quy định của Ban tổ chức Chương trình, có thể bị xem xét loại khỏi Chương trình hoặc bị loại khỏi danh sách công nhận hoặc bị tước Giải thưởng đã được công nhận.
 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào cần sửa đổi bổ sung, Văn phòng VINASA tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ VINASA xem xét quyết định./.

                                        HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM