QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH CHỌN

Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn, công nhận và quảng bá truyền thông cho các Giải thưởng Sao Khuê 2022 gồm 6 giai đoạn:

 • Đăng ký tham gia chương trình;
 • Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ
 • Doanh nghiệp thuyết trình, bảo vệ sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trước Hội đồng Giám khảo;
 • Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận các sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng;
 • Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022 cho các sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng.
 • Giới thiệu, quảng bá truyền thông cho các Giải thưởng suốt trong năm

1. Đăng ký tham gia:

2. Vòng Sơ tuyển và Thuyết trình:

 • Vòng Sơ tuyển: Ban Tổ chức rà soát các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin (nếu cần thiết). Lựa chọn các đề cử đủ điều kiện vào Vòng Thuyết trình.
 • Vòng Thuyết trình: Các doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tham gia chương trình sẽ thuyết trình trước các hội đồng giám khảo. Các hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Chương trình thành lập gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, các chuyên gia cao cấp trong ngành, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Mỗi hội đồng đánh giá gồm 4-5 thành viên.

Mỗi đề cử có tối đa 25 phút trình bày trước hội đồng theo khung thời gian sau:

 • 1 phút: lắp đặt thiết bị, giới thiệu
 • 12 phút: thuyết trình, demo
 • 12 phút: Q&A

Các hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ vào vòng thuyết trình theo các tiêu chí chấm điểm của Chương trình và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.

3. Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng:

Với bộ tiêu chí cụ thể, thông qua việc bảo vệ trực tiếp của Doanh nghiệp, thông qua hồ sơ đăng ký và công tác tiếp xúc khách hàng (nếu có), bảng chấm điểm của các hội đồng giám khảo, Hội đồng bình chọn Chung tuyển sẽ bình chọn ra các sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt tiêu chuẩn và xuất sắc nhất để công nhận đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022 như sau:

 • Giải thưởng Sao Khuê 2022
 • Giải thưởng Sao Khuê 2022 – xếp hạng 5 sao: dành cho các sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt “Giải thưởng Sao Khuê 2022” tại từng lĩnh vực về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá…
 • Giải thưởng TOP 10 Sao Khuê 2022: dành cho các sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt “Giải thưởng Sao Khuê 2022 – xếp hạng 5 sao.

4. Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022:

Lễ Công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022 có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành, được truyền hình trực tiếp và phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của Chương trình.