LĨNH VỰC BÌNH CHỌN

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp số: được bình xét theo 24 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

 1. Chính phủ số
 2. Công dân số
 3. Doanh nghiệp/Tổ chức số
 4. Tài chính số
 5. Ngân hàng số
 6. Thanh toán số
 7. Quản lý bán hàng, phân phối và bán lẻ
 8. Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số
 9. Giáo dục và đào tạo
 10. Ô tô (Automobile)
 11. Giao thông vận tải
 12. Thương mại điện tử và Logistics
 13. Y tế, chăm sóc sức khỏe
 14. Sản xuất công nghiệp
 15. Nông nghiệp và Chế biến thực phẩm
 16. Du lịch, Quản lý nhà hàng, khách sạn
 17. Viễn thông
 18. Bảo mật và an toàn thông tin
 19. Môi trường và phát triển bền vững
 20. An ninh, an toàn và cảnh báo thiên tai
 21. Tài nguyên, Năng lượng
 22. Nội dung số và Giải trí điện tử
 23. Xây dựng, bất động sản
 24. Các lĩnh vực khác

Nhóm 2: Các nền tảng chuyển đổi số cho mọi lĩnh vực.

Nhóm 3: Các dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên phong: cho mọi lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, Cloud, BlockChain, 5G, Robotics, Metaverse, VR, AR, XR, Web 3.0,…

Nhóm 4: Các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, được thương mại hóa chưa quá 3 năm.

Nhóm 5: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu và hoặc đã có người sử dụng.

Nhóm 6: Các dịch vụ CNTT, chia theo 08 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành:

 1. Xuất khẩu phần mềm
 2. BPO
 3. Data Center
 4. Đào tạo CNTT
 5. Nội dung số
 6. Điện toán đám mây và Big Data
 7. Chuyển đổi số
 8. Bảo mật và An toàn thông tin
 9. Các lĩnh vực khác