LĨNH VỰC BÌNH CHỌN

Đối tượng bình chọn và công nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024: gồm 08 nhóm:

Nhóm 1: Chính phủ, Chính quyền, Khu vực công: Hạng mục xét trao cho những sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công

Được bình xét theo 02 lĩnh vực:

 1. Dịch vụ công
 2. Quản trị, Điều hành

Nhóm 2: Cộng đồng & Người dân: Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp, dự án CNTT giúp cải thiện, nâng cao văn hóa, chất lượng cuộc sống, phúc lợi, y tế, sức khỏe, giáo dục và thu hẹp khoảng cách số

Được bình xét theo 08 lĩnh vực:

 1. Công dân số
 2. Văn hóa số
 3. Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số
 4. An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai, cứu nạn, cứu hộ
 5. Môi trường và phát triển bền vững
 6. Y tế, chăm sóc sức khỏe
 7. Giáo dục, đào tạo
 8. Khác

Nhóm 3: Quản trị Doanh nghiệp: Hạng mục xét trao cho các  sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc giúp nâng cao hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tất cả các ngành, các lĩnh vực

Được bình xét theo 07 lĩnh vực:

 1. Quản trị doanh nghiệp
 2. Quản trị tài chính
 3. Quản trị nhân lực
 4. Quản lý bán hàng
 5. Quản trị/chăm sóc khách hàng
 6. Văn phòng số
 7. Khác

Nhóm 4: Kinh tế – Công nghiệp: Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc giúp tự động hóa, nâng cao hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp trọng điểm

Được bình xét theo 08 lĩnh vực:

 1. Sản xuất công nghiệp
 2. Tài nguyên, năng lượng
 3. Nông nghiệp và chế biến thực phẩm
 4. Xây dựng, bất động sản
 5. Hậu cần và chuỗi cung ứng (Logistics & Supplies chain)
 6. Giao thông, vận tải
 7. Ô tô (Automobile)
 8. Khác

Nhóm 5: Thị trường – Tiêu dùng: Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc thúc đẩy thị trường, tiêu dùng, trọng tâm vào các ngành đang có sự chuyển dịch nhanh chóng và có năng lực cạnh tranh cao trong thời đại số

Được bình xét theo 11 lĩnh vực:

 1. Ngân hàng số
 2. Fintech
 3. Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư
 4. Thương mại điện tử
 5. Bán lẻ và phân phối
 6. Tiếp thị, quảng cáo, truyền thông số (MarTech)
 7. Giải trí số
 8. Du lịch, Quản lý nhà hàng, khách sạn
 9. Thể thao
 10. Thiết bị thông minh
 11. Khác

Nhóm 6: Hạ tầng – Công nghệ số: Hạng mục xét trao cho các sản phẩm, nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT và hạ tầng số xuất sắc được phát triển bởi /ứng dụng các công nghệ tiên tiến

Được bình xét theo 11 lĩnh vực:

 1. Bảo mật và An toàn thông tin
 2. Viễn thông
 3. Dữ liệu số
 4. Data Center
 5. Điện toán đám mây
 6. A-IoT
 7. Blockchain, Web3
 8. AR, VR, XR
 9. Robotics
 10. Công cụ và ứng dụng
 11. Khác

Nhóm 7: Đổi mới sáng tạo: Hạng mục xét trao cho các nền tảng, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ số, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không phân biệt lĩnh vực ứng dụng (Đã chính thức ra mắt thị trường, đã có người sử dụng nhưng chưa quá 3 năm tính đến ngày đăng ký tham gia)

Nhóm 8: Dịch vụ số: Xét trao cho các dịch vụ số xuất sắc thúc đẩy chuyển đổi số

Được bình xét theo 09 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành:

 1. Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)
 2. Phát triển phần mềm
 3. Số hóa dữ liệu – quy trình (BPO)
 4. Kiểm thử
 5. Bảo trì, bảo dưỡng
 6. Tư vấn chuyển đổi số
 7. Tích hợp hệ thống
 8. Tên miền, hosting, domain, chứng chỉ số
 9. Dịch vụ khác

ĐĂNG KÝ THAM GIA