DANH SÁCH DANH HIỆU SAO KHUÊ 2014

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU SAO KHUÊ 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-VINASA ngày 14/4/2014 của Ban Chấp hành Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam về việc công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2014 đối với các sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu Việt Nam)

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM

 1. Phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử
 • Phần mềm Quản lý tiếp dân và Đơn thư khiếu nại, Tố cáo của Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm – DTSoft.
 1. Phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp lớn
 • Meliasoft2014 – Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phần mềm Meliasoft.
 • Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 • Hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật lưới điện – PMIS của Trung tâm Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 1. Phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Phần mềm quản trị doanh nghiệp ePacific của Công ty Cổ phần Công nghệ Thái Bình Dương.
 • Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh Nghiệp (FAST).
 • Phần mềm Quản lý bán hàng của Công ty TNHH MTV Phần mềm Hoàn Hảo.
 • Phần mềm quản lý cửa hàng Maybanhang.net của Công ty Cổ phần Giải pháp EZ.
 • Phần mềm quản trị doanh nghiệp OneOffice của Công ty Cổ phần OneOffice.
 1. Phần mềm và giải pháp chuyên ngành kế toán tài chính, doanh nghiệp
 • Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm ASIA.
 • Phần mềm Kế toán Chủ đầu tư SmartBooks Project Finance 2014 của Công ty TNHH Phần mềm Kế toán Thông minh.
 • Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro của Công ty Cổ phần HOSCO.
 1. Phần mềm và giải pháp quản lý nhân sự
 • Phần mềm, dịch vụ về kế toán, nhân sự, hành chính – SPS của Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam).
 • Phần mềm Quản trị nhân sự OOS.GHR của Công ty Cổ phần Phần mềm OOS.
 • Phần mềm Quản lý nhân Sự của Công ty TNHH MTV Phần mềm Hoàn Hảo.
 • Phần mềm quản lý nhân sự – eHRM của Công ty Cổ phần giải pháp Thiên Hoàng.
 1. Phần mềm và giải pháp cho mạng máy tính và quản lý hệ thống
 • Phần mềm quản lý phòng máy Internet của Công ty Cổ phần VNG.
 1. Phần mềm và giải pháp ngành giáo dục, đào tạo
 • Giải pháp Lớp học tương tác của Công ty Cổ phần IUEDU.
 • Chương trình tiếng Anh tương tác i-Learn Smart Start của Công ty Cổ phần Trực tuyến DTP.
 • Hệ thống Quản lý giáo dục của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển phần mềm Việt Nam (RDSoft).
 • Phần mềm hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET của Công ty Cổ phần CPIT.
 1. Phần mềm và giải pháp cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
 • Phần mềm quản trị bệnh viện tổng thể – ONE MES của Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và TMĐT (Onenet).
 • Chuyên trang hỏi đáp chăm sóc sức khỏe AskDoc (Hỏi Bác sỹ) của Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ cao Việt Nam.
 • Hệ thống thông tin Quản lý Khoa chẩn đoán hình ảnh RISLINK của Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Việt Ba.
 1. Phần mềm và giải pháp ứng dụng web
 • Cổng thông tin việc làm MyWork của Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin ISS Việt Nam.
 1. Phần mềm ứng dụng cho điện thoại di động, thiết bị di động cầm tay và các dịch vụ gia tăng trên nền internet
 • Hệ thống quản lý bán hàng trên thiết bị cầm tay eMobiz của Công ty TNHH Phần mềm FPT.
 1. Các giải pháp Thương mại điện tử tiêu biểu
 • Hệ thống Dịch vụ Website WEB4STEP (WEB4S) của Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa.
 1. Phần mềm và các giải pháp phần mềm khác
 • Phần mềm Dự toán Escon của Công ty Cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng.
 • Phần mềm Quản lý Quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Tiền Phong.

NHÓM 2: CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI CỦA VIỆT NAM 2013 – 2014

 • Phần mềm Bảo trợ Xã hội LIFE_BTXH.NET của Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Cuộc sống.
 • Phần mềm Trí Việt E – Learning của Công ty TNHH Phát triển Hương Việt.
 • Phần mềm kế toán Hợp tác xã EBIC.CPA 2012 của Công ty Cổ phần Giải pháp EBIC.
 • Phần mềm kế toán G9 ACCOUNTING 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại G9 Việt Nam.
 • Phần mềm quản lý bán hàng và tồn kho trực tuyến của Công ty TNHH Công nghệ K&G.
 • Hệ thống phần mềm quản lý y tế xã phường – YTEXAPHUONG.NET của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ NiDi.
 • Sàn thương mại điện tử – NHANONG24H.COM của Công ty Cổ phần Hệ sinh Thái Công nghệ Việt Nam.
 • Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây của Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh Nghiệp (FAST).
 • Phần mềm Hệ thống giao dịch chứng khoán tích hợp tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt (Navisoft).
 • Sản phẩm Thẻ thông minh PKI MK Smart của Công ty Cổ phần Thông minh MK.
 • Giải pháp giám sát website tập trung của Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam.
 • Phần mềm Quản lý Hộ tịch HOTICH.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp công nghệ “Đảm bảo chất lượng và Chống hàng giả” Br-guard của Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ SAO VIỆT.
 • Giải pháp Quản lý thông tin và điều hành Doanh nghiệp SEI của Công ty Cổ phần Phần mềm Sao Mai.
 • Phần mềm quản lý đánh giá, xếp hạng cán bộ nhân viên – iPHE của Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP.
 • Hệ thống nhạc chuông chờ CRBT của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM).
 • Dịch vụ Hóa đơn điện tử của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).

NHÓM 3: NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Dịch vụ internet
 • Dịch vụ Internet Băng thông rộng ADSL của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 1. Dịch vụ tư vấn, giám sát, triển khai ứng dụng CNTT
 • Dịch vụ Giám sát và lưu trữ trực tuyến – Cloud IP Camera của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Giải pháp đóng gói SAP triển khai nhanh cho doanh nghiệp ngành Tôn Thép của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
 1. Dịch vụ Data Center
 • Dịch vụ FPT Telecom – Data Center của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 1. Dịch vụ BPO
 • Dịch vụ Gia công quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam).
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH Swiss Post Solutions.
 • Ứng dụng quản lý công việc trực tuyến trong dịch vụ BPO của Công ty TNHH SPi Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình Doanh nghiệp (BPO) của Công ty TNHH Digi-Texx.
 1. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Global Cybersoft (Việt Nam).
 • Dịch vụ Gia công phát triển phần mềm cho thị trường Mỹ của Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam.
 • Dịch vụ Xuất khẩu Dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Phần mềm FPT.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT của Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam).
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH ISB Việt Nam.
 1. Dịch vụ đào tạo CNTT
 • Dịch vụ đào tạo CNTT của Trung tâm Công nghệ Phần mềm – Đại học Cần Thơ.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ chính quy (Đại học FPT, FPT Polytechnic) của Trường Đại học FPT.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ phi chính quy (APTECH, ARENA, JETKING) của Trường Đại học FPT.
 1. Dịch vụ nội dung trên nền viễn thông
 • Cổng giáo dục trực tuyến ViettelStudy của Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Dịch vụ Đọc sách trên di động của Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 1. Dịch vụ điện toán đám mây và Big Data
 • Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare.vn của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền Điện toán đám mây của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).
 1. Các dịch vụ phần mềm, CNTT khác
 • Dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Sản phẩm giải trí đa phương tiện FPT Play HD của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Dịch vụ chứng thực chữ ký số qua di động của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội – Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

 

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ XUẤT SẮC ĐƯỢC XẾP HẠNG 5 SAO

Sản phẩm: Hệ thống quản lý bán hàng trên thiết bị cầm tay eMobiz

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Phần mềm FPT

————————————————-