Ông Nguyễn Thái Khang

Trưởng Ban CNTT&TT, Báo Bưu điện Việt NamShare

Ông Nguyễn Thái Khang