QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH CHỌN

Quy trình đăng ký, đánh giá, bình chọn, công nhận và quảng bá truyền thông của Giải thưởng Sao Khuê 2024 gồm 6 giai đoạn:

 • Đăng ký tham gia chương trình
 • Thẩm định số liệu & sơ loại hồ sơ
 • Doanh nghiệp thuyết trình, bảo vệ sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trước Hội đồng Giám khảo
 • Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận các sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng
 • Tổ chức Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho các sản phẩm, dịch vụ đạt Giải thưởng
 • Giới thiệu, quảng bá truyền thông cho các Giải thưởng suốt trong năm.

1. Đăng ký tham gia:

Bước 1: Truy cập link: http://dangky.giaithuongsaokhue.vn/ mở tài khoản;

Bước 2: Khai và nộp hồ sơ theo hướng dẫn

2. Vòng Sơ tuyển và Thuyết trình:

 • Vòng Sơ tuyển: Ban Tổ chức rà soát các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin (nếu cần thiết). Lựa chọn các đề cử đủ điều kiện vào Vòng Thuyết trình.
 • Vòng Thuyết trình: Các doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tham gia chương trình sẽ thuyết trình trước các hội đồng giám khảo. Các hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Chương trình thành lập gồm các chuyên gia uy tín, đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Tiến sỹ, giảng viên các trường Đại học, các chuyên gia cao cấp trong ngành, một số cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí. Mỗi hội đồng đánh giá gồm 3-4 thành viên.

Mỗi đề cử có tối đa 25 phút trình bày trước hội đồng theo khung thời gian sau:

  • 03 phút: Chuẩn bị kỹ thuật, giới thiệu
  • 10 phút: Thuyết trình, demo sản phẩm, giải pháp, dịch vụ
  • 10 phút: Hỏi đáp với Ban giám khảo
  • 2 phút: thu thiết bị và rời khỏi phòng

Các hội đồng giám khảo có nhiệm vụ đánh giá các sản phẩm, dịch vụ vào vòng thuyết trình theo các tiêu chí chấm điểm của Chương trình và lựa chọn danh sách các đề cử vào vòng Chung tuyển.

3. Đánh giá, bình chọn vòng Chung tuyển và Công nhận Giải thưởng:

Với bộ tiêu chí cụ thể, thông qua việc bảo vệ trực tiếp của Doanh nghiệp, thông qua hồ sơ đăng ký và công tác tiếp xúc khách hàng (nếu có), bảng chấm điểm của các hội đồng giám khảo, Hội đồng bình chọn Chung tuyển sẽ bình chọn ra các sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt tiêu chuẩn và xuất sắc nhất để công nhận đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 như sau:

 • Giải thưởng Sao Khuê 2024
 • Giải thưởng Sao Khuê 2024 – xếp hạng 5 sao: dành cho các sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt “Giải thưởng Sao Khuê (*)” tại từng lĩnh vực/nhóm về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá…
 • Giải thưởng TOP 10 Sao Khuê 2024: dành cho 10 sản phẩm, dịch vụ được Hội đồng đánh giá cao nhất trong số các đối tượng đạt Giải thưởng Sao Khuê về hiệu quả kinh tế xã hội, uy tín thương hiệu, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng sử dụng, công nghệ sáng tạo, đột phá….

4. Tổ chức Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024:

Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành, được truyền hình trực tiếp và phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của Chương trình.

ĐĂNG KÝ THAM GIA