LĨNH VỰC BÌNH CHỌN

Nhóm 1: Các sản phẩm, giải pháp số: được bình xét theo 21 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành:

 1. Chính phủ số
 2. Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp
 3. Tài chính số
 4. Ngân hàng số
 5. Quản lý bán hàng, phân phối và bán lẻ
 6. Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số
 7. Giáo dục và đào tạo
 8. Giao thông vận tải
 9. Y tế và chăm sóc sức khỏe
 10. Sản xuất công nghiệp
 11. Nông nghiệp và Chế biến thực phẩm
 12. Du lịch, Quản lý nhà hàng, khách sạn
 13. Viễn thông
 14. Năng lượng
 15. Thương mại điện tử và Logistics
 16. Giải trí điện tử
 17. Bảo mật và an toàn thông tin
 18. An ninh, an toàn, cảnh báo thiên tai
 19. Tài nguyên, môi trường
 20. Xây dựng, bất động sản
 21. Các lĩnh vực khác.

Nhóm 2: Các nền tảng chuyển đổi số cho mọi lĩnh vực.

Nhóm 3: Các giải pháp công nghệ tiên phong: cho mọi lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, Cloud, BlockChain, 5G, Robotics, VR, AR, XR, in 3D,…

Nhóm 4: Các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, được thương mại hóa chưa quá 3 năm.

Nhóm 5: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới: không phân biệt lĩnh vực ứng dụng, đã chính thức phát hành ra thị trường nhưng chưa quá 12 tháng tính đến ngày đăng ký tham gia, đã có doanh thu và hoặc đã có người sử dụng.

Nhóm 6: Các dịch vụ CNTT, chia theo 09 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành:

 1. Xuất khẩu phần mềm
 2. BPO
 3. Data Center
 4. Đào tạo CNTT
 5. Nội dung số
 6. Điện toán đám mây và Big Data
 7. An toàn thông tin
 8. Chuyển đổi số
 9. Các lĩnh vực khác.