DANH SÁCH DANH HIỆU SAO KHUÊ 2019

DANH SÁCH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ XUẤT SẮC ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

DANH HIỆU TOP 10 SAO KHUÊ 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-VINASA ký ngày 01/04/2019 của Chủ tịch VINASA v/v công nhận Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2019)

 1. Phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO. (bravo.com.vn )
 2. Giải pháp quản lý khách sạn vừa và nhỏ trên nền tảng điện toán đám mây ezCloudHotel của Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu. (https://ezcloud.vn )
 3. Dịch vụ Đào tạo công nghệ thông tin của Trường Đại học FPT (Tổ chức Giáo dục FPT). (fpt.edu.vn )
 4. Ứng dụng nhận diện chữ viết SmartOCR của Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM. (runsystem.net )
 5. TelePro của Công ty Cổ phần Intercomms Việt Nam (http://telepro.vn )
 6. Bộ giải pháp Olympus – Hệ sinh thái thanh toán, Ví điện tử và Ngân hàng số của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Liên Việt (https://lienviettech.com.vn).
 7. Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET của Công ty Cổ phần MISA. (misa.com.vn )
 8. Giải pháp truyền thông ứng dụng Bigdata của Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
 9. Hệ thống trực canh phát tin cảnh báo thiên tai của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
 10. VNPAY-QR, QR MMS của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU SAO KHUÊ 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-VINASA ký ngày 01/04/2019 của Chủ tịch VINASA v/v công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2019)

 

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM

1. Lĩnh vực Chính phủ điện tử

 1. Phần mềm Số hóa, Quản lý hồ sơ lưu trữ (EFY- eHSLT) của Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (https://efy.com.vn/ )

2. Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp

 1. Phần mềm Thu thập dữ liệu đo đếm của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin
 2. Hệ thống tuân thủ an toàn vốn – FPT.CARS của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (http://vn.fpt-is.com )
 3. Phần mềm Quản trị doanh nghiệp AMIS.VN của Công ty Cổ phần MISA
 4. Phần mềm Quản lý doanh nghiệp Faceworks của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT. (http://vn )
 5. Phần mềm Quản trị nhân lực – VNPT-HRM của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 6. Hệ thống Quản lý đầu tư VNPT-IMS của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

3. Lĩnh vực Kế toán, tài chính ngân hàng

 1. Hệ thống kiều hối tập trung Agribank – ARS của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (http://com.vn )
 2. Cổng thanh toán hóa đơn tập trung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (http://com.vn )
 3. Quản lý doanh thu Bảo hiểm BIC qua hệ thống BIDV của Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 4. App MBBank của Ngân hàng TMCP Quân Đội
 5. VIETABANK DIGITAL BRANCH của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

4. Lĩnh vực Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số

 1. NOVAON AUTOADS – Nền tảng tối ưu quảng cáo lớn nhất Đông Nam Á của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ NOVA (https://autoads.asia )
 2. Tem điện tử eSafe của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

5. Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo

 1. Phần mềm Đào tạo trực tuyến Clever của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (http://www.tinhvan.com/ )
 2. Unica – Giải pháp đào tạo online chuyên nghiệp của Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica. (https://unica.vn )
 3. Nền tảng Học và Thi trực tuyến kết hợp Giải pháp cung cấp và xác minh văn bằng số trên công nghệ Blockchain – vnEdu-LMS của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

6. Lĩnh vực Giao thông vận tải

 1. Giải pháp Quản lý vận tải STM của Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog (http://gosmartlog.com )

7. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp

 1. Hệ thống Phần mềm quản lý Bệnh viện, Quản lý Bệnh án và Hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp thẻ thanh toán ISOFH của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH
 2. Hệ sinh thái y tế VNPT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

8. Lĩnh vực Công nghiệp và sản xuất

 1. Phần mềm Quản lý sản xuất EXEX của Công ty TNHH SYSTEMEXE Việt Nam

9. Lĩnh vực Viễn thông

 1. Giải pháp Họp trực tuyến VEDA của Công ty TNHH Công nghệ trực tuyến Cypresscom. ( http://cypresscom.vn )
 2. Tổng đài di động mCC của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (
 3. Hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh trên nền tảng Cloud – MyCC của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
 4. Hệ thống Quản lý cấu hình mạng lưới phiên bản 2.0 của Trung tâm Phát triển Phần mềm – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel
 5. Hệ thống điều hành kinh doanh toàn cầu của Khối Công nghệ thông tin – Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom)
 6. Ứng dụng chăm sóc khách hàng tập trung MyVNPT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

10. Lĩnh vực Nền tảng và công cụ ứng dụng

 1. Nền tảng phát triển hệ sinh thái số của Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị Gia tăng MobiFone – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
 2. Hệ thống đặt lịch, đánh giá và quản lý chất lượng dịch vụ thông minh (iQMS) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

11. Lĩnh vực Thanh toán điện tử

 1. Phần mềm Điện toán đám mây Hóa đơn điện tử – FPT.eInvoice của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (http://vn.fpt-is.com/ )

12. Lĩnh vực Thương mại điện từ

 1. Giải pháp Thương mại điện tử sử dụng nền tảng Magento của Công ty TNHH CO-WELL Châu Á

13. Lĩnh vực khác

 1. DMS – Hệ thống Quản lý đại lý bảo hiểm và Chính sách thưởng của Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT (http://unit.com.vn/ )

 

NHÓM 2: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG CUỘC CMCN 4.0 

 1. Hệ thống Kiểm soát xuất nhập cảnh tự động của Công ty Cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ Công nghệ cao – ASTEC
 2. Ứng dụng công nghệ RPA (Robotic Process Automation) trong nghiệp vụ thanh toán theo bảng kê tại BIDV của Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 3. Phần mềm Quản lý Hồ sơ Công chứng của Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC
 4. Nền tảng học tập Onluyen.vn của Công ty Cổ phần Giáo dục Edmicro. (https://www.edmicro.vn )
 5. Phần mềm Quản lý nhà hàng CUKCUK.VN của Công ty Cổ phần MISA
 6. Phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn của Công ty Cổ phần MISA
 7. Trung tâm điều hành thông minh Viettel IOC của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
 8. Hệ thống truyền tin cảnh báo khẩn cấp SafeOne của Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
 9. CyberBot của Trung tâm Không gian mạng Viettel
 10. Kho dữ liệu tập trung của Khối Công nghệ thông tin – Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom)

NHÓM 3: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP 

 1. Máy đọc chỉ số thông minh: chỉ số nước, điện, gas, khí của Công ty TNHH Công nghệ LC Việt Nam (https://www.lctech.vn/)
 2. tMonitor – Phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo tự động ô nhiễm môi trường làm việc của Công ty Cổ phần ThinkLABs (https://thinklabs.vn/vn/)

 

NHÓM 4: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI 

 1. Cổng thanh toán Kiều hối cho khách hàng cá nhân của Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 2. Weface – Giải pháp tối ưu cửa hàng dành cho các Nhà bán lẻ của Công ty TNHH Công Nghệ Deha
 3. PAM Air – Hệ sinh thái IoT theo dõi chất lượng và cảnh báo ô nhiễm không khí của Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (https://smartpam.com/)
 4. Giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (FAST) (fast.com.vn)
 5. Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT – FPT.Fortuna của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (http://vn.fpt-is.com/)
 6. Website tuyển dụng trên nền tảng công nghệ_FPTJobs.com của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 7. Thiết bị FIDO® KeyPass S1 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (Www.mk.com.vn)
 8. NOVAONX- Nền tảng Marketing Automation đầu tiên tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Mạng quảng cáo NOVAON (http://novaonx.com)
 9. Sản phẩm AIG của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ OSP Toàn Cầu (http://osp.com.vn/)
 10. Hệ thống Quản lý và Lập kế hoạch sản xuất Tài nguyên truyền hình số của Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 11. Giải pháp Công nghệ tích hợp cho Ngành quản trị chuỗi cung ứng logistics của Công ty TNHH Seldat Việt Nam
 12. Thiết bị bảo mật và an toàn dữ liệu USEC DataSafe 18 của Công ty Cổ phần An ninh Mạng Việt Nam (http://vsec.com.vn)
 13. Nền tảng web tích hợp xử lý dữ liệu của Công ty TNHH Swiss Post Solutions (spsvietnam.vnv)
 14. Ứng dụng ViettelPost của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (https://viettelpost.com.vn/)

 

NHÓM 5: DỊCH VỤ CNTT

1. Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm

 1. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Beetsoft
 2. Dịch vụ gia công phần mềm của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh
 3. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH CO-WELL Châu Á (www.co-well.vn)
 4. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH CMC Global
 5. Dịch vụ phát triển phần mềm của Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (fujinet.net)
 6. Dịch vụ gia công CNTT của Global Cybersoft – A Hitachi Consulting Company
 7. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (www.runsystem.net)
 8. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần HBLAB (hblab.co.jp)
 9. Dịch vụ Phái cử Nguồn lực của Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL
 10. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz (https://kaopiz.com)
 11. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
 12. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của NashTech Vietnam (https://nashtechglobal.com/)
 13. Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần NTQ Solution (https://www.ntq-solution.com.vn/)
 14. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Rikkeisoft (rikkeisoft.com)
 15. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm STS (https://saigontechnology.com)

2. Dịch vụ BPO

 1. Dịch vụ BPO – thuê ngoài quy trình kinh doanh của Công ty TNHH BPO.MP (www.mpbpo.com.vn)
 2. Dịch vụ Xử lý số FPT của Công ty TNHH Phần mềm FPT (https://www.fpt-software.com/)
 3. Dịch vụ gia công quy trình kinh doanh của NashTech Việt Nam (https://nashtechglobal.com/)
 4. Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH Swiss Post Solutions (spsvietnam.vn)

3. Dịch vụ Đào tạo CNTT

 1. Dịch vụ đào tạo Công nghệ thông tin của Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech
 2. Dịch vụ Đào tạo an toàn, an ninh thông tin và Điều tra tội phạm không gian mạng của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ
 3. Các chương trình đào tạo kỹ năng CNTT của Học viện Công nghệ thông tin ITPlus (itplus-academy.edu.vn)

4. Dịch vụ Điện toán đám mây và Big data

 1. FPT HI GIO CLOUD của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 2. Hệ thống Tính cước cho thuê bao trả sau của Khối Công nghệ thông tin – Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom)

5. Dịch vụ An toàn thông tin

 1. Dịch vụ giám sát an toàn thông tin dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ – FPT.EagleEye MDR của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (http://vn.fpt-is.com/)

6. Các lĩnh vực khác

 1. Dịch vụ Tích hợp hệ thống của Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DANH HIỆU SAO KHUÊ 2019