Ông Nguyễn Đình Thắng

Thành viên Hội đồng sáng lập VINASA, Nguyên chủ tịch Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtShare

Ông Nguyễn Đình Thắng