TS. Vũ Tấn Cương

Giám đốc, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Hà NộiShare

TS. Vũ Tấn Cương