PGS. TS. Tạ Minh Thanh

Trưởng bộ môn Công nghệ mạng, Học viện Kỹ thuật Quân sựShare

PGS. TS. Tạ Minh Thanh