Ông Nguyễn Trường Nam

Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y TếShare

Ông Nguyễn Trường Nam