Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học Hóa, Bộ Thông tin & Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Trọng Đường