TS. Lê Quang Minh

Trưởng phòng nghiên cứu ATTT, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHNShare

TS. Lê Quang Minh