Bà Khúc Thị Hồng Nga

Phó Giám đốc Trung tâm Kết nối công nghệ tương lai, CEO Vietnam Startup TVShare

Bà Khúc Thị Hồng Nga